квалифицирани специалисти, отлична техническа база и бизнес контакти с доказани производители

Отчети архив

Отчети 2016

Счетоводен баланс към 31.12.16
Отчет за приходите и разходите за 2016
Протокол от заседанието 2016

Отчети 2017

Счетоводен баланс към 31.12.17
Отчет за приходите и разходите за 2017
Протокол от заседанието 2017