квалифицирани специалисти, отлична техническа база и бизнес контакти с доказани производители

Дейности

Основните области, в които „НН-ЕЛЕКТРОХОЛДИНГ” ЕООД е специализирана са:

 • Проектиране и изграждане на външни и вътрешни инсталации;
 • Проектиране и изграждане на системи КИП и А;
 • Системи за управление на непрекъснати процеси;
 • Системи за управление на горивни процеси;
 • Системи за управление на технологични процеси;
 • Системи за управление на транспортни потоци;
 • Сградна автоматизация;
 • Системи за оптимизация на енергийните разходи;
 • Системи за сбор на данни;
 • Проектиране и изграждане на информационни системи (компютърни, колективни – ТВ и радио);
 • Проектиране и изграждане на системи за сигурност (охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване);
 • Противопожарно обезопасяване;
 • Търговия с електроматериали и осветителна техника;

 

Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на:

 • Ел.силови инсталации и табла, осветителни инсталации;
 • КИП и А в промишлени обекти;
 • Структурни кабелни системи;
 • Системи за сградна автоматика и управление;
 • КИП и А на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации;

Сервиз на:

 • Електроинсталации;
 • Ел.табла;
 • Сградна автоматика;
 • КИП и А оборудване;

Доставка или направа на:

 • Контролери и средства за автоматизация;
 • Разпределителни ел.табла;
 • Ел.осветления за промишлени и битови нужди;
 • Скари и канали за полагане на силови и комуникационни кабели и аксесоари към тях;

deinosti-1